I apšvietimo etapas baigtas

Šiandien, t.y. 2020-12-01 turėtų būti baigtas pirmas apšvietimo rangos etapas. Manau vykdomus darbus visi mato. Atsižvelgiant į išsakytas pretenzija ir galimas korekcijas, pagal faktą buvo padaryta (įrengta) viso 59 vnt. apšvietimo stulpų pamatukai, ant kurių sekančiuose etapuose bus įrengti šviestuvai, o būtent Gryneidės gatvėje 34 vnt., Vilčių gatvėje 25 vnt.

Įvertinus esamų sklypų skaičių ir kelio atstumus, gaunasi, kad vienam Gryneidės gatvės vienam sklypui bus 1,38 šviestuvo, o Vilčių gatvės vienam sklypui 1,40 šviestuvo. Nuo balsavimo metu priimto sprendimo, atsižvelgiant į faktinį atstumą buvo nukrypta tik vienu šviestuvu. Atsižvelgiant į išsakytą pretenziją neva, kadangi Gryneidės gatvėje daugiau šviestuvų, tai Vilčių gatvės gyventojai mokės už kaimynų elektrą. Pagal šios dienos galiojančią kainą, atsižvelgiant į pasirinktus šviestuvus numatyta, kad vienam namų ūkiui preliminariai gatvių ir bendro naudojimų sklypų apšvietimas kainuos nuo 1,5 iki 2 eurų per mėnesį. Jeigu kas matote kokių trūkumų prašome kreiptis jie bus taisomi, kol tai galima padaryti.

Be to, kadangi įrengiant apšvietimą buvo kai kur perkastas kelias ar įvažiavimai į sklypus, Vilčių gatvėje prie 2 sklypo ir Vilčių 11 sklypo yra Bendrijos žvyro krūvos, kurias galima naudoti kelio bei perkasų sutvarkymui, tokios pat žvyro krūvos, tam pačiam tikslui yra prie Gryneidės 12 ir 66 sklypų. Prašome naudotis šiomis medžiagomis ir susitvarkyti kelią bei įvažiavimus.