Vasario 3 D. susirinkimas NEĮVYKO

Visuotinis susirinkimas yra teisėtas ir gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip pusė bendrijos narių.

Vasario 3 D. susirinkimo kvorumo nėra (dalyvavo 33 iš būtinų 49 balsų), todėl laikoma, kad visuotinis susirinkimas neįvyko, ir ne anksčiau kaip po dviejų savaičių turi būti sušauktas pakartotinis visuotinis susirinkimas, kuris turi teisę svarstyti ir priimti sprendimus pagal neįvykusio susirinkimo darbotvarkę.

Pakartotinis visuotinis susirinkimas yra teisėtas, kai jame dalyvauja daugiau kaip ketvirtadalis bendrijos narių (25 iš 95 balsų).

Visi, kurie yra duomenų bazėje, gaus naujus išankstinius biuletenius, todėl fiziškai dalyvauti nebus būtina, jūsų balsai skaičiuosis susirinkimo protokole. Apie datą ir laiką bus pranešta.

#2 mūsų bendrijos narių ir kitų savininkų susirinkimas

2017 Vasario 3 D. 18.15 val., Gryneidės g. 38 – pradėsime #2 mūsų bendrijos susirinkimą. Dalyvavimas būtinas tiek bendrijos nariams, tiek savininkams, kurie tokio prašymo nepateikė.


Susirinkimo planas:

1. Situacijos aptarimas
1.1. Turto perėmimas iš UAB “Vilturta”;
1.2. Fekalinės sistemos problemos ir priežastys;
1.3. Vandentiekio vamzdyno problemos;
1.4. Pavasarinis kelio remontas;
1.5. Infrastruktūros remonto ir statybos prioritetai;
1.6. Valdyba ir įstatai (stebėtojų rinkimas);
1.7. Vidaus taisyklės bendrijos teritorijoje.

2. Klausimai, už kuriuos balsuosime
2.1. NT objekto mokestis: už bendrojo naudojimo objektų administravimą (gyvenantiems) + mėnesinės kaupiamosios įmokos (visiems);
2.2. Buhalterio arba įmonės paskyrimas;
2.3. Atlyginimas bendrijos pirmininkui ir buhalterijai.

3. Kiti klausimai.
Savininkai gali pateikti savo pasiulymus, klausimus, nuomonę ar jų turimą informaciją susirinkimo darbotvarkės klausimais el. paštu info@truseliai.lt iki Sausio 27 D.

Skaityti toliau: #2 mūsų bendrijos narių ir kitų savininkų susirinkimas

Asfaltas Danės g. 2018-2019!

Danės g., Trušeliai – projektavimas 2017 m. ruošiama viešiesiems pirkimams medžiaga projektavimo paslaugai, įgyvendinimas 2018-2019 m.

Įkvepiantys darbai padidins mūsų visų turto ir sklypų vertę, pagerins privažiavimą ir konkurencingumą NT rinkoje. Tikėtina, kad šia gatve bus nukreiptas ir viešasis transportas. Sujungus su būsimais mūsų bendrijos darbais gerinant infrastruktūrą, Trušelių ateitis – šviesi, o pokyčiai vis akyvaizdesni.

Kitas susirinkimas – vasarį!

2016 gruodžio 2 d. įregistruota Bendrija „Trušeliai“. Nuoširdžiai, visos bendruomenės vardu, dėkoju už jūsų geranoriškumą ir bendradarbiavimą. Tai ypatinga diena mūsų kvartalui, bei visų sklypų savininkams.

Dideli darbai ir iššūkiai mūsų visų dar laukia, tad 2017 vasario mėnesio pradžioje šaukiamas visuotinis susirinkimas, data ir vieta bus patikslinta. Šio susirinkimo metu pasirinksime apskaitininką (galinčius ir norinčius, apie kandidatūras prašome informuoti iš anksto); Taip pat aptarsime tolimesnius siekius ir tikslus mūsų kvartalui, tobulinant ir vystant infrastruktūrą, keliant gyvenimo kokybę ir Jūsų turto vertę. Dar vienas aktualus, deja, nemalonus klausimas, kurį turėsime priimti – įmokos į bendrą fondą ir esamos infrastruktūros iš UAB „Vilturta“ perėmimas, bei šios istorijos užbaigimas. Dalyvavimas yra būtinas, pasinaudokite savo balso teise.

Atkreipiame dėmesį, kad visa Bendrijos informacija, kvietimai ir pranešimai bus siunčiami tik elektroniniu paštu ir skelbiama mūsų svetainėje internete – www.truseliai.lt (skiltyje “skelbimai”).

Prisijunkite prie mūsų grupės Facebook – https://www.facebook.com/groups/bendrija