DĖMESIO! Skelbimas dėl pakartotinio visuotinio bendrijos narių susirinkimo.

Planuojamas pakartotinis Bendrijos „Trušeliai“ susirinkimas 2024-06-13 d., 19.00 val., Slengių mokyklos daugiafunkciniame centre, adresu Saulės gatvė 1, Slengiai,

Klaipėdos rajonas. Priešingu atveju nuomonę prašau išreikšti išankstinio balsavimo biuleteniu.

Pridedama:

Skelbimas-susirinikimas-2024-06-13-s0529

IŠANKSTINĖS NUOMONĖS RAŠTU PAREIŠKIMAS 2024-06-13-s0529

IŠANKSTINĖS NUOMONĖS RAŠTU PAREIŠKIMAS 2024-06-13