Norminiai aktai

Įstatai

Bendrijos Truseliai eismo organizvimo schema

Bendro naudojimo sklypų ir įrenginių priežiūros ir talkų tvarka

Dėl viešosios tvarkos trikdymo

Prasymas-priimti-i-bendriją

vidaus-tvarkos-taisyklespdf-d–kiti-dokumentai

GRYNEI_1

GYVENAMŲJŲ NAMŲ SAVININKŲ BENDRIJOS „TRUŠELIAI“ VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS (parsisiųsti Adobe PDF formatu)

 

Triukšmas viešosiose vietose taisyklės privalomos visiems fiziniams ir juridiniams asmenims. Susipažinkite, kada ir kokiomis valandomis negalima triukšmauti.

Ramybės valandos kada negalima triukšmauti

Triukšmas pagal paros laiką skirstomas:

  • dienos – nuo 7 val. iki 19 val.
  • vakaro – nuo 19 val. iki 22 val. (negalima triukšmauti)
  • nakties – nuo 22 val. iki 7 val. (ramybės metas, kuomet draudžiama triukšmauti, vykdyti remonto ar statybos darbus)

Daugiabučiuose namuose įsikūrusių įmonių (parduotuvių, barų, kavinių ir kt.) ir įstaigų savininkai, esant gyventojų skundams ir pareigūnams nustačius triukšmo ribinių dydžių viršijimus, privalo normalizuoti triukšmo lygį ir keisti triukšmo šaltinio naudojimo laiką.

Civilines pirotechnikos priemones galima naudoti ne arčiau kaip 75 m nuo gyvenamųjų pastatų dienos ir vakaro laiku (7–22 val.), išskyrus organizuojamus renginius, kuriems išduotas Savivaldybės leidimas.

Gyvenamojoje aplinkoje vykdyti veiklą, keliančią triukšmą (išskyrus statybos darbus), galima nuo 7 iki 22 val., netrikdant viešosios rimties ir neviršijant Lietuvos higienos normoje nustatytų triukšmo ribinių dydžių (viešosios rimties trikdymas – šauksmai, švilpimas, garsus dainavimas arba grojimas muzikos instrumentais ir kitokiais garsiniais aparatais, kiti triukšmą keliantys veiksmai viešose vietose, o vakaro ir nakties metu – gyvenamosiose patalpose, įmonėse, įstaigose ar organizacijose, kai tai trikdo asmenų ramybę, poilsį ar darbą).

Sporto aikštelėse, aikštynuose bei žaliosiose vejose, esančiuose arčiau kaip 50 metrų nuo gyvenamųjų bei visuomeninės paskirties poilsio pastatų, žaisti triukšmingus žaidimus (krepšinį, lauko tenisą, tinklinį, ledo rutulį ir kitus) leidžiama nuo 8 val. iki 22 val., išskyrus organizuojamas varžybas, čempionatus ar kitus renginius, kuriems išduotas Savivaldybės leidimas.

Daugiabučių namų savininkų bendrijų pirmininkams rekomenduojama vidaus tvarkos taisyklėse nustatyti buitinio ir laisvalaikio triukšmo prevencijos reikalavimus. Visuotiniame namo savininkų susirinkime patvirtintos vidaus tvarkos taisyklės privalomos visiems daugiabučių namų gyvenamųjų ir kitos paskirties patalpų savininkams (naudotojams).

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso pakeitimas (2021-06-03) redakcija

488 straipsnis. Viešosios rimties trikdymas

1. Šauksmai, švilpimas, garsus dainavimas arba grojimas muzikos instrumentais, kitokiais garsiniais aparatais ar kiti triukšmą keliantys veiksmai gatvėse, aikštėse, parkuose, paplūdimiuose, viešajame transporte ir kitose viešosiose vietose, o vakaro (nuo 19 val. iki 22 val.) ir nakties (nuo 22 val. iki 7 val.) metu – ir gyvenamosiose patalpose, įmonėse, įstaigose ar organizacijose, kai tai trikdo asmenų ramybę, poilsį ar darbą,

užtraukia baudą nuo dvidešimt (20) iki aštuoniasdešimt (80) eurų.

KEISTA:
2017 06 01 įstatymu Nr. XIII-401 (nuo 2017 06 10)
(TAR, 2017, Nr. 2017-09785)

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo aštuoniasdešimt (80) iki trijų šimtų (300) eurų.

3. Už šio straipsnio 1, 2 dalyse numatytus administracinius nusižengimus, padarytus viešojoje vietoje vykstančiame renginyje, gali būti skiriamas draudimas lankytis viešosiose vietose vykstančiuose renginiuose nuo vieno mėnesio iki vienų metų.

KEISTA:
2017 11 16 įstatymu Nr. XIII-753 (nuo 2017 12 01)
(TAR, 2017, Nr. 2017-18803)