Atsakymas iš valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos, dėl Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos specialiojo plano

Atsakymas iš valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos, dėl Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos specialiojo plano

Elektroninio dokumento nuorašas