DĖMESIO! Skelbimas dėl pakartotinio visuotinio bendrijos narių susirinkimo

Planuojamas Bendrijos „Trušeliai“ pakartotinis susirinkimas 2024-01-18 d. 19.00 val., Slengių mokyklos daugiafunkciniame centre, adresu Saulės gatvė 1, Slengiai, Klaipėdos rajonas.

Priešingu atveju nuomonę prašau išreikšti išankstinio balsavimo biuleteniu.

Susirinkimo darbotvarkė:
1. Susirinkimo pirmininko ir susirinkimo sekretoriaus rinkimas.
2. Susirinkimo balsų skaičiavimo komisija.
3. Susirinkimo (posėdžio) darbotvarkės tvirtinimas.
4. Bendrijos „Trušeliai“ pirmininko rinkimai.
5. Įgalioto asmens sudaryti darbo sutartį su naujai išrinktuoju Bendrijos „Trušeliai“ pirmininku
rinkimai.
6. Dėl Bendrijos „Trušeliai“ administruojamo kvartalo sklypų savininkų teisių gynimo teisme,
dėl ketinimo paimti visuomenės poreikiams dalį Gryneidės gatvės, pagal Klaipėdos rajono
savivaldybės specialųjį planą.
7. Dėl transporto priemonių aukščio ribojimo įrenginių įrengimo prie įvažiavimo į Vilčių ir
Gryneidės gatves, tikslu apriboti sunkiasvorio transporto eismą kvartale.
8. Dėl vaizdo stebėjimo ir fiksavimo kamerų įrengimo prie įvažiavimo į Vilčių ir Gryneidės
gatves.
9. Dėl Bendrijos „Trušeliai“ komunikacijų – kelių (gatvių), valymo (nuotekų) įrenginių bei
vandens gręžinių įteisinimo, dokumentacijos parengimo ir jų įregistravimo Bendrijos
„Trušeliai“ nuosavybėje.
10. Kiti klausimai.

Visi papildomi dokumentai, išankstinio balsavimo biuletenis ir balsavimo raštu biuletenis patalpinti Bendrijos „Trušeliai“ tinklapyje www.truseliai.lt bei išsiųstas Bendrijoje turimais kontaktais el.p. Kilus papildomų klausimų skambinkite tel. +37068690852, arba rašykite el.p andrejus.byckovas@gmail.com

Skelbimo išplatinimo data: 2024-01-05
Bendrijos „Trušeliai“ pirmininkas
Andrejus Byčkovas

IŠANKSTINĖS NUOMONĖS RAŠTU PAREIŠKIMAS 2024-01-18

 

DĖMESIO! Skelbimas dėl visuotinio bendrijos narių susirinkimo.

Planuojamas Bendrijos „Trušeliai“ susirinkimas 2024-01-04 d. 19.00 val., Slengių mokyklos daugiafunkciniame centre, adresu Saulės gatvė 1, Slengiai, Klaipėdos rajonas,  Priešingu atveju nuomonę prašau išreikšti išankstinio balsavimo biuleteniu.

Susirinkimo darbotvarkė:
1. Susirinkimo pirmininko ir susirinkimo sekretoriaus rinkimas.
2. Susirinkimo balsų skaičiavimo komisija.
3. Susirinkimo (posėdžio) darbotvarkės tvirtinimas.
4. Bendrijos „Trušeliai“ pirmininko rinkimai.
5. Įgalioto asmens sudaryti darbo sutartį su naujai išrinktuoju Bendrijos  „Trušeliai“ pirmininku rinkimai.
6. Dėl Bendrijos „Trušeliai“ administruojamo kvartalo sklypų savininkų teisių gynimo teisme, dėl ketinimo paimti visuomenės poreikiams dalį Gryneidės gatvės, pagal Klaipėdos rajono savivaldybės specialųjį planą.
7. Dėl transporto priemonių aukščio ribojimo įrenginių įrengimo prie įvažiavimo į Vilčių ir Gryneidės gatves, tikslu apriboti sunkiasvorio transporto eismą kvartale.
8. Dėl vaizdo stebėjimo ir fiksavimo kamerų įrengimo prie įvažiavimo į Vilčių ir Gryneidės gatves.
9. Kiti klausimai.

Visi papildomi dokumentai, išankstinio balsavimo biuletenis ir balsavimo raštu biuletenis patalpinti Bendrijos „Trušeliai“ tinklapyje www.truseliai.lt bei išsiųstas

Bendrijoje turimais kontaktais el.p. Kilus papildomų klausimų skambinkite tel. +37068690852, arba rašykite el.p andrejus.byckovas@gmail.com

IŠANKSTINĖS NUOMONĖS RAŠTU PAREIŠKIMAS 2024-01-04

Skelbimo išplatinimo data: 2023-12-20

Bendrijos „Trušeliai“ pirmininkas
Andrejus Byčkovas

DĖMESIO! Skelbimas dėl visuotinio bendrijos narių susirinkimo

Planuojamas  Bendrijos „Trušeliai“  susirinkimas 2023-12-07 d. 19.00 val., Gryneidės 44, Trušeliai, Klaipėdos r., prie priešgaisrinio tvenkinio. Priešingu atveju nuomonę prašau išreikšti išankstinio balsavimo biuleteniu.

Susirinkimo darbotvarkė:

  1. Susirinkimo pirmininko ir susirinkimo sekretoriaus rinkimas.
  2. Susirinkimo balsų skaičiavimo komisija.
  3. Susirinkimo (posėdžio) darbotvarkės tvirtinimas.
  4. Dėl lietaus nuotekų sistemos (griovių) lietui surinkti įrengimo visame kvartale Bendrijos lėšomis, surinkus papildomas kaupiamąsias lėšas.
  5. Dėl lietaus nuotekų sistemos (griovių) lietui surinkti įrengimo kiekvieno sklypo savininko individualiai iš savo lėšų (kiekvienas prie savo sklypo).
  6. Dėl lietaus nuotekų įrengimo vykdymo individualiai (Bendrijai nusprendus) ir atsakomybės dėl neišsprendusiems lietaus surinkimo klausimo prie savo sklypo ir taip sugadinus Bendrijos nuosavybę (pvz. kelio dangą). Dėl to, kad visas atsiradusios žalos išlaidas padengia sklypo savininkas (naudotojas). Žalos atsiradimo faktą dokumentuoja ir tvirtina Bendrijos išrinkti atstovai (auditoriai).
  7. Dėl būtinybės įsirengti šlagbaumus ties įvažiavimais į Bendrijos teritoriją (Vilčių ir Gryneidės gatves), kad sunkiasvoriu transportu nebūtų gadinamas Bendrijos turtas (kelias) ir apribotas pašalinių asmenų eismas kvartale.
  8. Dėl atsinaujinančių elektros energijos šaltinių (saulės elektrinės) įrengimo Bendrijos bendro naudojimo sklype (šalia valymo įrengimų) įrengimo Bendrijos poreikiams.
  9. Kiti klausimai.

Visi papildomi dokumentai, išankstinio balsavimo biuletenis ir balsavimo raštu biuletenis patalpinti Bendrijos „Trušeliai“ tinklapyje www.truseliai.lt bei išsiųstas Bendrijoje turimais kontaktais el.p. Kilus papildomų klausimų skambinkite tel. +37068690852, arba rašykite el.p andrejus.byckovas@gmail.com

Skelbimo išplatinimo data: 2023-11-21

Bendrijos „Trušeliai“ pirmininkas

Andrejus Byčkovas

PRIEDAI:

SKELBIMAS

IŠANKSTINĖS NUOMONĖS RAŠTU PAREIŠKIMAS 2023-12-07