DĖMESIO! Skelbimas dėl pakartotinio visuotinio bendrijos narių susirinkimo

Planuojamas Bendrijos „Trušeliai“ pakartotinis susirinkimas 2024-01-18 d. 19.00 val., Slengių mokyklos daugiafunkciniame centre, adresu Saulės gatvė 1, Slengiai, Klaipėdos rajonas.

Priešingu atveju nuomonę prašau išreikšti išankstinio balsavimo biuleteniu.

Susirinkimo darbotvarkė:
1. Susirinkimo pirmininko ir susirinkimo sekretoriaus rinkimas.
2. Susirinkimo balsų skaičiavimo komisija.
3. Susirinkimo (posėdžio) darbotvarkės tvirtinimas.
4. Bendrijos „Trušeliai“ pirmininko rinkimai.
5. Įgalioto asmens sudaryti darbo sutartį su naujai išrinktuoju Bendrijos „Trušeliai“ pirmininku
rinkimai.
6. Dėl Bendrijos „Trušeliai“ administruojamo kvartalo sklypų savininkų teisių gynimo teisme,
dėl ketinimo paimti visuomenės poreikiams dalį Gryneidės gatvės, pagal Klaipėdos rajono
savivaldybės specialųjį planą.
7. Dėl transporto priemonių aukščio ribojimo įrenginių įrengimo prie įvažiavimo į Vilčių ir
Gryneidės gatves, tikslu apriboti sunkiasvorio transporto eismą kvartale.
8. Dėl vaizdo stebėjimo ir fiksavimo kamerų įrengimo prie įvažiavimo į Vilčių ir Gryneidės
gatves.
9. Dėl Bendrijos „Trušeliai“ komunikacijų – kelių (gatvių), valymo (nuotekų) įrenginių bei
vandens gręžinių įteisinimo, dokumentacijos parengimo ir jų įregistravimo Bendrijos
„Trušeliai“ nuosavybėje.
10. Kiti klausimai.

Visi papildomi dokumentai, išankstinio balsavimo biuletenis ir balsavimo raštu biuletenis patalpinti Bendrijos „Trušeliai“ tinklapyje www.truseliai.lt bei išsiųstas Bendrijoje turimais kontaktais el.p. Kilus papildomų klausimų skambinkite tel. +37068690852, arba rašykite el.p andrejus.byckovas@gmail.com

Skelbimo išplatinimo data: 2024-01-05
Bendrijos „Trušeliai“ pirmininkas
Andrejus Byčkovas

IŠANKSTINĖS NUOMONĖS RAŠTU PAREIŠKIMAS 2024-01-18