Skelbimas dėl visuotinio bendrijos narių pakartotinio susirinkimo.

DĖMESIO!

Skelbimas dėl visuotinio bendrijos narių pakartotinio susirinkimo.

Planuojamas Bendrijos „Trušeliai“ pakartotinis susirinkimas 2023-04-27 d. 19.00 val., Gryneidės 44, Trušeliai, Klaipėdos r., prie priešgaisrinio tvenkinio. Priešingu atveju nuomonę prašau išreikšti išankstinio balsavimo biuleteniu.

Susirinkimo darbotvarkė:

  1. Susirinkimo pirmininko ir susirinkimo sekretoriaus rinkimas.
  2. Susirinkimo balsų skaičiavimo komisija.
  3. Susirinkimo (posėdžio) darbotvarkės tvirtinimas.
  4. Bendrijos „Trušeliai“ veiklos metinės ataskaitos pristatymas ir tvirtinimas. Metinė ataskaita 2023-03-01 patalpinta tinklapyje www.truseliai.lt.
  5. Bendrijos „Trušeliai“ metinių finansinių ataskaitų rinkinio bei metinių pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas. Finansinių ataskaitų rinkinys 2023-03-01 patalpintas tinklapyje www.truseliai.lt.
  6. Dėl 2023 metais numatomų (planuojamų) pajamų ir išlaidų sąmatos Bendrijos „Trušeliai“ administruojamame gyvenamųjų namų kvartale tvirtinimo. Pajamų ir išlaidų sąmata 2023-03-01 patalpinta tinklapyje www.truseliai.lt.
  7. Dėl Bendrijos „Trušeliai“ talkų ir bendro naudojimo sklypų ir įrenginių priežiūros tvarkos. Bendrijos „Trušeliai“ talkų ir bendro naudojimo sklypų ir įrenginių priežiūros tvarkos projektas 2023-03-01 patalpintas tinklapyje www.truseliai.lt.
  8. Kiti klausimai.

Visi papildomi dokumentai, išankstinio balsavimo biuletenis ir balsavimo raštu biuletenis patalpinti Bendrijos „Trušeliai“ tinklapyje www.truseliai.lt bei išsiųstas Bendrijoje turimais kontaktais el.p. Kilus papildomų klausimų skambinkite tel. +37068690852, arba rašykite el.p andrejus.byckovas@gmail.com

Skelbimo išplatinimo data: 2023-04-14

Bendrijos „Trušeliai“ pirmininkas

Andrejus Byčkovas