Skelbimas dėl visuotinio bendrijos narių susirinkimo.

DĖMESIO!

Skelbimas dėl visuotinio bendrijos narių susirinkimo.

Planuojamas Bendrijos „Trušeliai“ susirinkimas 2023-07-04 d. 19.00 val., Gryneidės 44, Trušeliai, Klaipėdos r., prie priešgaisrinio tvenkinio. Priešingu atveju nuomonę prašau išreikšti išankstinio balsavimo biuleteniu.

Susirinkimo darbotvarkė:

  1. Susirinkimo pirmininko ir susirinkimo sekretoriaus rinkimas.
  2. Susirinkimo balsų skaičiavimo komisija.
  3. Susirinkimo (posėdžio) darbotvarkės tvirtinimas.
  4. Dėl Bendrijos „Trušeliai“ kelio rangos sutarties pasirašymo su Gerbūvio sprendimų centru, kurio pasiūlymas 286 127, 61 eurų sumai, panaudojant surinktąsias kaupiamąsias lėšas, o aktavimo dienai trūkstamas lėšas padengiant iš einamosios sąskaitos, kurios per artimiausią laikotarpį bus surinktos ir gražintos į einamąją sąskaitą, po to bus stabdomas tikslinių kaupiamųjų lėšų rinkimas.
  5. Dėl Bendrijos „Trušeliai“ Vilčių ir Gryneidės gatvių laistymo iki atliekant kelio rangos darbus.
  6. Dėl kelio rangos metu nukasto grunto atidavimo Bendrijos „Trušeliai“ sklypų savininkams pagal jų raštišką prašymą, o likusio grunto suvežimo į Bendrijos „Trušeliai“ rekreacinę teritoriją, prie valymo įrengimų, pagal kanalą.
  7. Kiti klausimai.

Visi papildomi dokumentai, išankstinio balsavimo biuletenis ir balsavimo raštu biuletenis patalpinti Bendrijos „Trušeliai“ tinklapyje www.truseliai.lt bei išsiųstas Bendrijoje turimais kontaktais el.p. Kilus papildomų klausimų skambinkite tel. +37068690852, arba rašykite el.p andrejus.byckovas@gmail.com

Skelbimo išplatinimo data: 2023-06-20

Bendrijos „Trušeliai“ pirmininkas

Andrejus Byčkovas