DĖMESIO! Skelbimas dėl visuotinio bendrijos narių susirinkimo

Planuojamas  Bendrijos „Trušeliai“  susirinkimas 2023-12-07 d. 19.00 val., Gryneidės 44, Trušeliai, Klaipėdos r., prie priešgaisrinio tvenkinio. Priešingu atveju nuomonę prašau išreikšti išankstinio balsavimo biuleteniu.

Susirinkimo darbotvarkė:

  1. Susirinkimo pirmininko ir susirinkimo sekretoriaus rinkimas.
  2. Susirinkimo balsų skaičiavimo komisija.
  3. Susirinkimo (posėdžio) darbotvarkės tvirtinimas.
  4. Dėl lietaus nuotekų sistemos (griovių) lietui surinkti įrengimo visame kvartale Bendrijos lėšomis, surinkus papildomas kaupiamąsias lėšas.
  5. Dėl lietaus nuotekų sistemos (griovių) lietui surinkti įrengimo kiekvieno sklypo savininko individualiai iš savo lėšų (kiekvienas prie savo sklypo).
  6. Dėl lietaus nuotekų įrengimo vykdymo individualiai (Bendrijai nusprendus) ir atsakomybės dėl neišsprendusiems lietaus surinkimo klausimo prie savo sklypo ir taip sugadinus Bendrijos nuosavybę (pvz. kelio dangą). Dėl to, kad visas atsiradusios žalos išlaidas padengia sklypo savininkas (naudotojas). Žalos atsiradimo faktą dokumentuoja ir tvirtina Bendrijos išrinkti atstovai (auditoriai).
  7. Dėl būtinybės įsirengti šlagbaumus ties įvažiavimais į Bendrijos teritoriją (Vilčių ir Gryneidės gatves), kad sunkiasvoriu transportu nebūtų gadinamas Bendrijos turtas (kelias) ir apribotas pašalinių asmenų eismas kvartale.
  8. Dėl atsinaujinančių elektros energijos šaltinių (saulės elektrinės) įrengimo Bendrijos bendro naudojimo sklype (šalia valymo įrengimų) įrengimo Bendrijos poreikiams.
  9. Kiti klausimai.

Visi papildomi dokumentai, išankstinio balsavimo biuletenis ir balsavimo raštu biuletenis patalpinti Bendrijos „Trušeliai“ tinklapyje www.truseliai.lt bei išsiųstas Bendrijoje turimais kontaktais el.p. Kilus papildomų klausimų skambinkite tel. +37068690852, arba rašykite el.p andrejus.byckovas@gmail.com

Skelbimo išplatinimo data: 2023-11-21

Bendrijos „Trušeliai“ pirmininkas

Andrejus Byčkovas

PRIEDAI:

SKELBIMAS

IŠANKSTINĖS NUOMONĖS RAŠTU PAREIŠKIMAS 2023-12-07